"Да си печеливш означава да гледаш на заобикалящата те действителност, подчертавайки своите силни страни и постижения, и минимизирайки слабостите си и страховете си . . . " - Уинсъм Грийн